Prezentacja Układ oddechowy

Tam na dole zostało, wszystko to co Cię męczy... Patrząc z góry ...

Temat: Tematy na Prezentacje
twórczość. 11. Twórczość Andrzeja Wajdy. 12. Historia powstania sagi filmowej „Gwiezdne Wojny". 13. Rodzaje literackie i ich przykłady. 14. Rola i znaczenie Unii Europejskiej. 15. Układ krwionośny ssaków. 16. Układ oddechowy...
Źródło: 1ematgeo.fora.pl/a/a,46.htmlTemat: Zwierzęta ogólnie
... (przechodzą za pomocą powietrza to oczu i płuc , powodują podrażnienie układu oddechowego ), sykliwe dźwięki , prezentacja szczękoczułek , uderzanie przednimi odnużami o podłoże - przez te ok.3 lata (jak...
Źródło: phx.pl/forums/index.php?showtopic=261


Temat: Diagnostyka prenatalna w zespole Ehlersa - Danlosa
M-mode: miarową akcję serca, o częst. 140/min, rytm zatokowy - w prezentacji 2D: prawidłową wielkość serca; obraz 4 jam z zaznaczoną przewagą prawego przedsionka i prawej komory, prawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe i komorowo-tętnicze, niewielkiego stopnia wysięk w worku osierdziowym ; - w prezentacji 2DD + KD: śladową niedomykalność z. trójdzielnej; Na podstawie wyżej opisanego obrazu rozpoznano nieimmunologiczny obrzęk u płodu z prawidłową anatomią ... pogrubiały cień tkanek miękkich, zwichnięcia w stawach śródręczno-nadgarstkowych i skokowych). Stwierdzono także nieprawidłowy obraz zewnętrznych narządów płciowych sugerujący obojnactwo. U noworodka narastały objawy niewydolności oddechowej i krążeniowej, w 7 dobie życia nastąpił jego zgon. Badanie autopsyjne i histopatologiczne noworodka potwierdziło klinicznie rozpoznawane cechy zespołu Ehlers Danlos, ujawniając jednak tylko lekkie ogniskowe anomalie w obrębie układu i morfologii włókien sprężystych jedynie w skórze ... głowy i tułowia) wraz z nieprawidłowym obrazem kończyn górnych, dolnych i twarzoczaszki, przy nieobecności wolnego płynu w jamach ciała (otrzewnej, opłucnej), prawidłowej anatomii serca i prawidłowej czynności układu krążenia może przemawiać za rozpoznaniem zespołu Ehlers-Danlos .. Piśmiennictwo:: - Respondek M: Fetal echokardiography. Ultrasound Suppl 1993, I:1-59 - Respondek M: Ocena wartości echokardiografii w rozpoznawaniu patologii układu krążenia płodu. Praca habilitacyjna Instytutu Matki...
Źródło: ehlersdanlos.fora.pl/a/a,114.html


Temat: CIEKAWE INFORMACJE ...
owrzodzenia kończyn dolnych. Choroby narządu ruchu - zapalenia, bóle stawów (różnych), schorzenia kręgosłupa, rehabilitacja po urazach i stanach zapalnych, rwa kulszowa, bóle i zapalenia korzonków, mialgie. Choroby układu oddechowego, nosa, uszu i gardła - astma oskrzelowa, zapalenia zatok, gardła, infekcje dróg oddechowych, zapalenie migdałków, zapalenie ucha i powikłania po nim (np. szum w uszach), anginy. Choroby układu nerwowego - choroba Meniere'a, padaczka, zaburzenia krążenia mózgowego i kręgowo-podstawnego, stwardnienie rozsiane, neuralgie, neuropatie, niektóre postacie moczenia mimowolnego, bóle głowy, w tym migrena. Choroby układu moczowo-płciowego - bolesne miesiączkowanie, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia laktacji, nadżerki szyjki macicy, bezpłodność - niektóre formy, mastopatia,| zapalenie gruczołu sutkowego, zapalenia przydatków, zapalenie prostaty, choroby nerek i dróg moczowych, dyzurie, zapalenie kłębuszków nerkowych i pęcherza, moczenie mimowolne. Choroby układu pokarmowego - zapalenia żołądka,...
Źródło: ehlersdanlos.fora.pl/a/a,50.html